Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri’nin mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor

Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri’nin 1972 yılından bu yana devam eden mülkiyet sorunu Ataşehir Belediyesi tarafından 2981 Sayılı Kanun kapsamında yapılan “İmar Islah Planı Uygulaması” (Parselasyon Planı) Belediye Encümeni’nin onayından sonra İBB Encümeni’nden de onaylanarak Zabıta Müdürlüğü’nün Girişinde (-1 Kat) bir ay mühletle askıya çıkarıldı.

Akabinde Ataşehir İlçe Kadastro Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Tapu Müdürlüğünce süreçlere başlanarak ortalama 2 – 3 ay içerisinde Tapu Tescil İşlemleri’nin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.

51 yıllık Mülkiyet meselesinin tahlile kavuşacağını söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Başta İBB Liderimiz Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen Ataşehir ile İBB Meclis Üyelerine teşekkür ederim. Ataşehirimize iyi olsun” dedi.

51 yıllık meselede sona yaklaşıldı

Ataşehir Belediyesi tarafından Yeniçamlıca Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri’ni kapsayan mülkiyet sorunun tahlili çalışmaları esnasında 07- 16 Şubat 2022 tarihleri ortasında Yeni Hayat Gençlik Merkezi’nde arsa pay oranları, parsel malikleri dağıtımları, arsa hudutları ile ilgili 14 günlük askı süreci gerçekleştirilmişti.

Askı sürecinin akabinde Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahibi vatandaşların itirazları ve teknik yanılgılar giderilerek, Ataşehir Belediyesi Encümenine kararın onaylanması için havale etti. Encümen üyelerinin kararı onaylamasının akabinde üç mahalleyi kapsayan karar, İBB Encümenine gönderildi.

15 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen İBB Encümen toplantısında Ataşehir’in Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri’ni kapsayan “İmar Islah Planı Uygulaması” (Parselasyon Planı), 2981 Sayılı Kanuna nazaran Ataşehir Belediyesi’nce süreç tesis etmesi uygun görülerek karar alındı. Karar Ataşehir Belediyesi’ne gönderilmesi ile Zabıta Müdürlüğü’nün Girişinde (-1 Kat) bir ay müddetle askıya çıkarıldı.

Bilgi almak için müracaat edecek vatandaşların ve maliklerin; kimlikleri, eski tapuları yahut malik ismine vekalet ile müracaat etmeleri gerekiyor. Kişisel verilerin güvenliği kanunu (KVKK) kapsamında tapu maliklerine bilgi verilecek parselasyon paftaları ise askıda incelenebilecek.

Akabinde Ataşehir İlçe Kadastro Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Tapu Müdürlüğünce süreçlere başlanarak ortalama 2 – 3 ay içerisinde Tapu Tescil İşlemleri’nin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.

Bölgede ki İmar planları ; 2023 yılının sonuna kadar 1/5000’lik ve 1/1000’lik Nazım ve Uygulama İmar Planları Ataşehir ve İBB Belediyesi’nce birlikte eş vakitli olarak hazırlanmasının akabinde İBB Meclisi ve Ataşehir Belediye Meclisince onaylanması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir